Surat Rayuan

November 2, 2018 | Author: Vitashini Devindaran | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

M...

Description

VASANTHI A/P NAGULAN, NO A-6-8 PANORAMA RESIDENCES, JALAN BULLION MEWAH, TAMAN BULLION MEWAH, 68100 BATU BATU CAV C AVES, ES, SELANGOR. (NO RUJ: /!/11108"#1/D#-6/#01$

PENGARAH, %UMPULAN WANG SIMPANAN PE%ERJA, PEJABAT %WSP WANGSA MAJU, NO # A DATARAN DATARAN WANGSA, WANGSA MELAWATI, $00 %UALA LUMPUR.

1#/1/#016

TUAN, PERMOHONAN PERMOHON AN RAYUAN RAYUAN BAGI PENGELUAR P ENGELUARAN AN HILANG HIL ANG UPAY UPAYA (11108921) (11108921) B&')*)+ &++ &'' 23 34 ++ 5&5*)2 '4)+ ' 35++ %WSP 34 &)'+ &)'+ 23 3&**-3&** *&')2: #. P&'25 3&, 34 ++ 5&5*)2 '4)+ + 23 3&** 34 2& 3 *&'&+2 &'7 &'+ 5&+5 3&'++ ++ 5' *+ ' *+ 34. I+ 5&+4&**+ *+ ' *+ 34 2 *&')+3. (L5'+ &5&'3+ 929' 3&'2+  *+ *&+ . M3 M3   &3 &3 2 2+ + 34 4 5&+4 5&+4& &** ** + 34 4 5&+ 5&+ 5 5 &3) &3)2 2+ + *&3 *&3'  5 5 &5*4 &5*4' '+ + * * +75 +75+ + &')5 &')5+ + 4+ 4+ *&' *&' 23 23 +5 +5 34. 34. P&+2+ 3)5 34 4+ 3+2 '&+ 7) 5&+4&**+ 34 2 2 5&++ 5&++) )+ + +75 +75+ + * * &')5 &')5+ + ' ' *+. *+. S)5 S)5 34 34 4+ 4+ *&&' *&&'7 7 3&* 3&9'+ &5+) 2&3 2 2 5&5*+2) 34 &'+ *&) 2 5&5&'9& &+2+ 4+ 3&;))+4 &'+ 2&'3 5&5*4' 3&
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF